Contoh Soal Kerajaan Hindu – Budha dan Jawabanya

Wednesday, November 30th, 2016 - IPS

              4.      Apa yang menyebabkan Dinasti Syailendra Runtuh ?
             Adanya perang saudara antara Pramodhawardani yang dibantu suaminya rakai pitakan dngan balaputradewa.
              5.      Sebutkan bagian-bagian candi !
        Kamadatu (bagian kaki) : dunia masih dikuasai karma atau nafsu
        Rupadhatu : dunia yang sudah membebaskan diri dari ikatan nafsu tapi masih terikat oleh rupa danbentuk
        Arupadhatu(alam atas) : tempat para budha bersemayam, dimana kebebasan mutlak telah tercapai, bebas dari keinginan dan bebas dari ikatan bentuk dan rupa. Karena itu, bagian ini polos tidak berelief. Hanya memiliki induk stupa raksasa.
               6.      Apa bagian bawah candi ditutupi batu ?
        Untuk menjaga candi agar tidak runtuh karena terlalu ramping
        Untuk menutupi gambar relief yang ada pada kaki candi kerena gambarnya porno.
             7.      Contoh dari adanya stratifikasi berdasarkan kasta dan kedudukan seseorang walaupun masih tumpang tindih ?
        Brahmana bisa menjadi pegawai pemerintah
        Seorang ksatria menempati jabatan keagamaan
              8.      Bagaimanakan kehidupan sosial kerajaan mataram ?
        Hubungan rakyat dengan raja sulit dilakuakn
        Raja setiap hari mengadakan hubungan dengan putra mahkota
   Penduduk desa masih menggunakan nama asli Indonesia, seperti si gerontong, si klonteng, si guwar, si wadang, si keni, si kasih, dsb.
              9.      Bagaimana kehidupan ekonomi d Kerajaan Sriwijaya ?
   Purworejo (900 M pada zaman Balitung) : isinya menyebutkan pendirian pusat perdagangan
      Wonogiri (903 M pada zaman Balitung): isinya menyebutkan tentang pembebsan pajak bagi desa-desa yang berada di kanan kir sungai bengawan solo. Bertujuan agar penduduk desa setempat dapat menjamin hubungan lalu lintas untuk melewati bengawan solo.
        Sukabumi (zaman raja Tulodhing) : isinya menyebutkan tentan waduk untuk mengatur air sungai Harijing
             10.  Apa alasan kerajaan Mataram pindah ke Jawa Timur ?
        Disebabkan oleh letuasan gunung Merapi yang sangat dahsyat
        Menghindari seranagan kerajaan Sriwijaya
             11.  Apa alasan memilih jawa timur ?
   Adanya sungai-sungai besar, seperti sungai brantas, sungai bengawan solo, yang membantu lalu lintas perdagangan.
     Adanya daratan rendah yang sangat luas yang memungkinkan menanam padi secara besar-besaran
–     Lokasi jawa timur sangat strategis berada di jalur perdagangan dari Maluku ke Malaka.
F.       KERAJAAN KEDIRI
1.      Siapakah raja terbesar kerajaan kediri ?
: Sri Jayabhaya
2.      Bagaiman perkembangan politik di kerajan kediri ?
        Lencana yang dipakai adalah narasingha atau narasimha
  Pata prasasti hantang tahun 1057 (1135 M) terdapat kota panjalu jayati (panjalu menang) kota ini diduga berhubungan dengan kemenangan panjalu atas jenggala.
3.      Bagaimana kehidupan bidang politik kerajaan kediri ?
        Masyarakat pedalaman mata pencaharian sebagai petani
        Masyarakat pesisir hidup dari pedangang dan pelayaran
        Barang dagang yang penting dan berharga adalah emas dan perak
4.      Bagaimana bidang sosial masyarakat kutai ?
        masyarakat hidup teratur
        sudah memakai kain sampai bawah lutut
        rumahnya bersih dan rapih
        orang sakit tidak perlu berobat hanya perlu meminta kesembuhan pada Dewa
        bagi pencuri dan perampok dihukum mati
        pajak dibayar dengan hasil bumi
·         Pemerintahan Kameswara
1.      Apa yang menyebabkan seni sastra berkembang pesat ?
        Adanya pujangga-pujangga yang pandai
        Adanya perlindungan dari pujangga
        Penghormatan kepada raja melalui seni dan adanya kebebasan dalam seni
2.      Kerajaan kediri mengalami perkembangan seni sastra dengan pesat pada masa siapa?
: Kameswara
3.      Siapa raja terakhir kediri ?
: Raja Kertajaya
4.      Apa yang menyebabkan runtuhnya kerajaan kediri ?
: karena raja kertajaya dikalahkan oleh ken arok di genter
5.      Pada tahun berapa kediri runtuh ?
: 1222
G.      SINGOSARI
                  1.      Apa tujuan dirikannya dinasti Girindra Wangsa ?
   Menghilangkan jejak tentang siapa sebenarnya Ken Arok dan mengapa ia berhasil mendirikan kerajaan.
        Agar keturunan Ken Arok apabila nanti menjadi raja besar tidak ternoda oleh perilaku dan kejahatan yang pernah dilakukan oleh Ken Arok.
                  2.      Apa sumber sejarah kerajaan singosari ?
        Kitab pararaton menceritakan tentang raja-raja singosari
–    Kitab kertagama, berisi silsilah raja-raja majapahit yang meniliki hubungan erat dengan singosari.
   Berita asing (Cina), menyatakan kaisar Kubilai Khan mengirim pasukannya untuk menyerang singosari.
        Pengiggalan berupa candi yang menjadi pendrmaan raja-raj asingosari.
                  3.      Apa alasan ken arok membunuh tunggul ametung ?
                 : keren aingin menjadi raja dan inggin memperistri ken dedes
                  4.      Mengapa pendeta hindu wisnu mendukung Ken Arik membunuh Tunggul Ametung ?
                  : kerena menganggap Ken Arok dapat menyebabkan kejayaan hindu wisnu. 
                  5.      Apa yang menyebabkan situasi poitik di kediri kurang kondusif ?
              : adanya pertentangan antara kaum brahmana dengan raja, karena brahmana tidak setuju pada kehendak Sri Kertajaya yang inggin mendewakan diri dan disembah selayanya pada dewa.
                  6.      Siapa yang dibunuh oleh Ken Arok ?
                  : Kertanegara setelah membunuh tunggul ametung.
·         Pemerintahaan Kertanegara
1.      Apa saja upaya kertanegara untuk memperluas kekuasaan ?
        Politik Dalam Negeri
          Mengadakan pergeseran pembantu-pembantu
          Berbuat baik dengan lawan-lawan politiknya
          Memperkuat angkatan perang
          Politik Luar Negeri
          Ekspedisi malayu
     Menghadang pengaruh kekuasaan mongol yang telah menguasai hampir seluruh daratan asia
    Kertanegara berhasil menaklukkan bali dan membawa rajanya sebagai tawanan
2.   Siapa yang mengutus Meng Khi untuk meminta Kertanegara tunduk kepada kuasaan mongol ?
: Kubilai Khan
3.      Bagaimana kejadian kertanegara meninggal ?
: karena pemberintakan Jayakatwang, di Kitab Pararaton
4.      Siapa Jayakatwang itu ?
: bupati Gelang-gelang, sepupu ipar dan besan Kertanegara
5.      Siapa yang mempenagruhi jayakatwang untuk memberontak ?
: Arya Wiraraja
6.      Bagaimana usaha jayakatwwang untuk menyerang singosari ?
: dengan dipimpin jaran guyang dan menyerang dari utara. Pasukan ini hanyalah ancingan supaya pertahanan ibu kota kosong.lalu pasukan kedua jayakatwang dipimppin kebo mundarang yang menyerang dari selatan.
H.      MAJAPAHIT
1.      Dimana letak kerajaan Majapahit ?

    : dekat trowulan, 10km dari Mojokerto, karena ditemukan ppondasi bangunan, pintu gapura, sluran air, dan umpak-umppak batu.
2.      Darimana asal usul nama kerajaan majapahit ?
     : ketika raden wijaya dan para pengikutnya membuka hutan tarik untuk dijadikan pemukiman, diantara mereka ada yang kehabisan bekal termasuk istrinya, lalu mereka menemukan buah maja setelah dimakan ternyata rasanya pahit. Setelah itu hutan tarik diberi nama Majapahit.
3.      Apa sumber sejarah kerajaan majapahit ?
                prasasti : gunung butak, brumbung, kudadu, gajah mada, jiu
                karya satra : negara kertagama, pararaton, sutasoma, dan kidung sundayana
                candi : panataran, tikus, bajang ratu, tegal wangi, jabung, dan kedaton
                berita asing : cina, india, dan arab
                arca, uang, dan keramik
4.      Apa hubungan Raden Wijaya dengan kertanegara ?
       : menantu (pada kitab negarakertagama)
5.      Apa tujuan Raden Wijaya menikahi semua putri, anak kertanegara ?
      Politik : bertujuan politik untuk mengindari perebutan kekuasaan dalam keturunan kertanegara.
6.      Apa yang menyebabkan raden wijaya melarikan diri dari singosari 
    : akibat kekalahan singosari dari serangan jayakatwang, kekalahn singosari menyebabkan raden wijaya mencari perlindungan kesebuah desa bernama kudadu, Raden wijaya dapat menyebrang ke madura berkat pertolongan kepala desa kudadu, dan di madura memperoleh perindungan dari arya wiraraja seorang bupati sumenep.
7.      Sebutkan bantuan yang dierikan dari Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya ?
                Memperoleh perlindungan saat dimadura
                Membantu raden wijaya kembali ke jawa dan dirteima oleh raja jayakatwang
                Membantu mendirikan desa baru yang diberi nama majapahit

             Arya wiraraja menyiapkan pasukannya di Madura untuk membantu Raden Wijaya bila saat                di perlukan.
8.      Apa tujan Jayakatwang membuka hutan terik menjadi desa 
     : Dengan dalil untuk mengantisipasi serangan musuh dari arah utara sungai brantas
9.  Jelaskan apa yang menyebabkan kubilai khan (raja tiongkok) marah dengan kertanegara (raja singhosari) ?
    : karena kertanegara menolak membayar upeti dan utusan kubilai kan (meng khi) di permalukan dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya.
10.     Jelaskan apa yang menyebabkan kertanegara merusak wajah dan memotong telinga Meng Khi ?

    : sebagai wujud kemarahan kertanegara yang telah dihina oleh kubilai kahan untuk membayar upeti sebagai rasa tunduk kepada kekuasan mongol.
11.  Jelaskan bagaimana usaha Raden Wijaya untuk melakukan balas dendam terhadap Jayakatwang yang telah membunuh kertanegara?
     : dengan memanfaatkan pasukan Cina, pasukan Raden Wijaya lalu bergabung dengan pasukan cina untuk menyerang jayakatwang. Yang akhirnya jawakatwang terbunuh.
12.    Bagaiman usaha raden wijaya untuk menghancurkan pasukan mongol ?
      : minta izin pulang ke majapahit dan minta dikawal oleh 2 perwira dan 200 pasukan Cina untuk menyiapkan upeti bagi kaisar kubilai khan. Dangan tipu muslihat raden wijaya membunuh 2 perwira dan pengawalnya. Raden wijaya berbalik memimpin pasukan majapahit dan menyerbu pasukan cina, 3000 anggota pasukan dari cina binasa, dan selebihnya melarikan diri.
13.    Apa yang dimaksud dengan araca haihara ?
     : dewa gaubungan siwa dan wisnu sebagai penggambaran kertarajasa. Berlokasi di candi slimping, blitar. Kini jadi koleksi museum Nasional RI.
14.    Siapa yang menggantikan raden wijaya setelah wafat ?
      : Jayanegara (1309)

·         Pemerintahan Jayanegara
1.      Siapa yang melakukan pemberontakan ?
: orang yang dahulu meminta raden wijaya mendirikan Majapahit karena tidak senang pada jayanegara yang dihasut mahapati.
2.      Siapa prajurit cerdas dan gagah berani yang muncul pada saat itu ?
: Gajah Mada ( pada masa Jayanegara)
3.      Mengapa tabitb Tanca membunuh Jayanegara ?
: karena jayanegara berbuat serong (selingkuh) dengan istri Tanca. Lalu tanca dibunuh oleh Gajah Mada.
4.      Siapa yang mengambil alih pimpinan Majapahit ?
: adik perempuan Jayanegara, Jayawisnuwardhani/ Bhre Kahuripan (raja ke-3) karena Jayanegara tidak mempunyai anak.
·         Pemerintahan jayawisnuwardhani
1.      Siapa yang melakukan pemberontakan ?
: Sadeng dan Keta (1531 M)
2.      Setelah memerintah 22 tahun, jayawisnuwardhani digantikan oleh siapa ?
: Hayam Wuruk.
·         Pemerintahan Hayam Wuruk
1.      Apa gelar hayam wuruk ?
: Sri Rajasanegara
2.      Majapahit mencapai uncak kejayaan pada masa pemerintahan ?
: Hayam Wuruk
3.      Bagaimana usaha usaha Gajah Mada menguasai Padjajaran ?
: dengan perkawinan politik antara hayam wuruk dengan dyah pitaloka.
4.      Bagaimana awal terjadinya perang bubat ?
: perkawinan politik antara hayam wuruk dengan putri pajajaran telah disetuji. Raja majapahit minta supaya putri pajajaran diantar saat masuk kota pajajran. Rombongan dri pajajaran berkemah di lapangan bubat. Di lapagan tersebut akhirnya terjadi perang terbuka (lapangan bubat) antara majapahit dengan pajajaran. Akhirnya pajajaran kalah karena perang tidak seimbang, hanya tersisa Dyah Pitaloka , melihat kedua orang tuannya meninggal Dyah Pitaloka akhirnya bunuh diri.
5.      Apa yang dibuat hayam wuruk saat ia memerintah ?
        Pembuatan bendungan dan saluran-saluran air untuk kepentingan irigasi dan pengendalian banjir
–   Pembutan sejumlah pelabuhan sungai, dibuat untuk memudahkan transportasi dan bongkar muat barang.
6.      Setelah hayam wuruk meniggal digantikan oleh siapa ?
: digantikan oleh keponakannya, Wikramawardhana
·         Pemerintahan Wikramawardhana
1.      Berapa lama wikramawardhana memerintah ?
: 12 tahun
2.      Perang saudara apa yang terjadi karena perebutan kekuasaan ?
: perang paregreg => perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan anatara Suhita dengan Bhre wirabhumi
·         Pemerintahan Suhita
1.      Bagaimana suhita bisa memenangkan perang paregrek ?
: perang saudara Bhre Wirabhumi dengan Suhita. Semula Bhre memperolah kemenangan akhirnya harus melarikan diri. Setelah Bhre Tumapel ikut campur membantu pihak Suhita. Bhre kalah dan terbunuh oleh Raden Gajah. Raden Gajah dihukum mati karena dianggap bersalah membunuh bangsawan tersebut.
2.      Kapan suhita wafat ?
: pada tahun 1447
3.      Siapa yang menggantikan suhita ?
: adiknya Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya karena tidak memiliki anak.
·         Pemerintahan Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya
Ia memerintah tidak lama, lalu digantikan oleh Bhre Pamotan
·         Pemerintahan Bhre Pamotan
1.      Apa yang menyebabkan Majapahit pada tahun 1453 tidak memiliki raja ?
: karena pertentangan di dalam keluarga yang semakin meruncing.
2.      Siapa penganti Bhre Pamotan ?
: Dyah Suryawikrama Girisawardhana
·         Pemerintahan Dyah Suryawikrama Girisawardhana
1.      Sebutkan kasta yang terdapat dalam kerajaan majapahit ?
        Brahmana
        Kasatria
        Waisya
        Sudra
2.      Sebutkan masyarakat yang terbagi menjadi 4 golongan ?
        Candala : orang yang lahir dari kasta yang berbeda
        Mleccha : para pedagang asing seperti India, Cina, Kamboja , dll
        Tuccha : terdiri dari para penjahat dan orang-orang yang tidak berguna      di masyarakat.
3.      Apa yang dimaksud dengan Tatayi ?
: tatayi yaitu kejahatan sperti membakar rumah raja, menenung, merancuni, mengamuk, memfitnah akan dihukum mati.
4.       Sebutkan faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan majapahit ?
        Terjadinya perang sodara yaitu perang paregreg
      Tidak ada pembentukan kader kepemimpinan karena pada waktu Gajah Mada berkuasa menjadi patih tidak memberi kesempatan kepada generasi muda
  Banyak negara yang menjadi bawahan Majapahit melarikan diri setelah majapahit lemah termasuk angkatan perangnya
        Masuk dan berkembangannya agama islam
 Kemunduran perdagangan majapahit setelah majapahit tidak mampu melindungi pusat dan jalur perdagangan
  Serangan Adipati Unus, anak raden patah. Ia menghancurkan Majapahit karena ingin membalas sakit hati neneknya yang pernah dikalahkan Raja Girindrawardhana Dyah Ranawijaya.

Contoh Soal Kerajaan Hindu – Budha dan Jawabanya | lina | 4.5